closeTerug naar inventaris

Transcriptie

191.

marines als adjudant, dienst doende

zergeant Moses Iacobsz:, beneevens

den Zergeanten onder het horps mardijkers

Willem Anthonijsz: en Iacobus Carelsz:

t'advancieeren tot verdrigs, met de

gewene Gage van agt Rrd„s permaand,

Nog is verstaan in steede van den naar tot Regent wan han

Zarushuijs ten Eijlande

Nederland verlosten Willem Meerkamppurmet end severiesen

den burger meijez

tot mede Regent van ’t Lazarus

Huijs ten Eijland Surmer-end te verkie„

„sien den brurger Ian Gebhart Meijer:

Imsgelijks is goed gevonden in plaats van en tot binnen Ede„

gent van ’t Chinees

thoppitaal den bur„

den overleedenien Gerrit Hagenbout tot

ger saijet

binnen Regent van ’t Chineesche hoppitaal

alhier aantestellen den burger Schristoff„

offel Saijet t

Eak is verstaan, in steede van den overleeden tot inlandslungen

vendrig te bevoode„

„nn Willem Cornelisz: tot Jnlands burken den Sergeant

adamb:

„ger vendrig, onder de comp: van den

Capitain Adam Fredriksz:, te bevor„

deren den zergeant Sijmon valen„

tijn Adamsz:

laastelijk is verstaan in deesen tenoteeren, de geld restanten

onder heden teno„

dat de testanten van gemunten onge„teeren.

„munt goud en zilver in de Geldkamer

en

B

214