closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en van duijten inde pakhuijsen bezijden

de waterpoort deeses casteels, heeden

berustende volgens Een ingediende

memorie van den Eersten opperkoop„

„man van Riemsdijk bedrage ƒ1281900: 16:

Batavia In't Casteels Dato voors:z /:was

getekent:/ J: Moffel, J: v: S: van Golle„

messe, I: M: Cluijsenaar, A: van

broijel, I: van der Waeijen, P: A: V:

D:t van Rheden,

der Parra,

AA: denijs, H:t van basel en Z:s taille„

fert Secretaris.

Vrijdag den 10=en novemb: 1752:

nademiddag ordinaire vergade„

ring, obsent den Heer Raad

ordinair van Broijel, mits in„

dispositie.

de Lampougselha Na Lecture van Een ingedient berigt

sidientie naar het

Eijland legondi te

van den afgaanen Lamponsen Resid:t

transporteeren

van Der werp, aangaande de situatije

en constitutie der Lampongse Landen

om de west Geleegen, dewelke door

hem, in voldoening aan het g’ordon„

„neerde by den brief deser Regenring

van den 7„e feb„ij J„o leeden in persoon be„

zogt zijn gereflecteerd zijnde dat het

voor genomen Eablissiement t Lampong

Frain