closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Tram, onaangezien de voordeelige geli„

„gienthuid van dat district, uijt zijne ad„

visen bij Resol: van den 6:' julij in’t

breede aangehaalt, geheel ondienstig is,

mits de grote ongesontheit van die

plaats, welke ten principaal aan het

slegte water, dat men haar heeft,

is Lae te schrijven, en waar door de van

Soulang Bauwang derwaarts ge„

transpoorde bezetting in wenng tijds

geneeegsaam te Eenemaal is woeg gesmolten

en gem: van Der werp, selfs continu„

eel zodanig is g’incommadeert is geweest

dat nog toe met d’ Extructie van een

Post aldaar, volgens het Geresolveerde

ter voorgeciteerde Sessie, nag geen

begin heeft kunnen werden gemaakt,

daar in teegendeel het Eiland Legordi

geleegen omtrend de twee of middelste

koek van Lampong en dat Een

inham heeft int noord oosten, die

door Een klein Eijland gedekt werden,

„de Een goede Rheede uijtmaakt, volgens

het Gelm: berigt, bij uijtstek goed

water uijtlewerd, en meede niet qualijk

gesitueerd is, ter bereijking van het oog„

merk dat men met Een Etablisse„

„ment om dien oird bedaekt, zois

op de propositie van den heere Gouverneur

Generaal

193

221