closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Generaal verstaande Residentie derwaarts

en dierhalven een te transporteeren, en d’ oprugting van

vastigheijd aldaar

te latten opregten Een vastigheid op den vaet als het

3

gem: besluijt van den 6:e Julij dicteert

en copije van heteldaar te laten Gevolg neemen, mitsg:s

berigt van de Lam„

pank om de noest Copia van het Gem: berigt den

aan de bediend:s f

bantam te scruden

gezaghebber en Raad te bantam toe

tezenden, tot hunne speculatie:

C

De meermalen te deser vergadering gereemar„

Omntrend Tjeringie

een wagthuijs ti

neert zijnde, dat de bagt van e„

laten Extrueeren

en aldaar te laten

posthouden eenser„ ringie, Leggende omtrend Een meijl noord„

„geant met 12 geeme

Ine militairen

„waards van de negorije van dien naam, Jaar„

„lijks door scheepen van vreemde natien,

deweil hebbende naar schina, en Eeders,

werd Gefreguenteerd, en dat men aan het

Lang verblijf van Sommige derselve,

aldaar met reeden schynt te kunnen op„

maken, dat het haar niet te doen

is om water en kandhout, of verver„

sching, die aldaar, als men de buffels

en wat pluijm vee uijtsondert, heel

schaars te bekomen is maar zyn tegendeel

ook wel nu en dan geleegentheit venden

om zig van Peeper tevoorzien, buijten

en behalven, dat het prije allever aldaar

voor alle natien speciaal in tijd van

onlusten heel dangereus is, gelijk dat

genoegsaam is afteneemen uijt het on„

langs