close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0232

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zij veldant

Ingekomen Eijnde het by notulen van

houden met het

berigt van den gen den 23:' der voorleedene maand gevorder

Resident te banssen„

massing van Suchte

beregt van den gew: Residient te ban„

len omtrend d'ad„

missie van de hinesev

Termossing, van Suchtelen, wegens de ge„

wankang.

„Iustineerde onvermijdelijkheid van inden

aanstaande vier Chineese wankangs al„

daar ten handel t'admitteeren, bi desselfs

aanmerkingen over de saken van dat

comptoir bij de ten dien dage gehou„

„denel Besoigne over deselve in't breede

gementioneert daar derselver Gesal

by schrijvens van den ten dien Comp:s pre„

visioneel het gezag gehad hebbende dook„

„houder Daeve, in dato 23:' Junij deses

Iaars op maar drie stux is hepaalt

geweorden za is na Lectire van dat

Schriftuur aldus Luijdende.

Aan Zijn Hoog Edelheyt

den Hoog Edelen Heere

Jacob Mossel

gouverneur Generaal

ende

Wel Edele Heeren Raden

van nederlands Jndia

Hoog Edele Gestrenge Heer en Wel Edele Heeren

Gisteren had ik d’ Eere t' ontfangen een Extract

notul van ’t gebesoigneerde en geresolveerde

in

2