closeTerug naar inventaris

Transcriptie

199

de minist:s aan de

Permits de lading van het bereets

Caas te gelastend'

aldaar voor neder

vertrokkene Retour schip Nieuw vij„

land zynde Lywaten

in andCarspel te

„vervrugt bedraagd ƒ 8373339: wierd op

laden.

den voorstel van den Heere Gouverneur

Generaal verstaan de minist:s aan Cabo

de Goede hoop t' ordonneeren om d’

Lijwaten, die men ter Sessie van den

8 7ber: J„o leeden verstaan heeft= uijt

hunnen voorraad naar nederland

te laten zenden, niet volgens het

g’ordonneerde bey missive van den 8:

8ber: daar aan ingem: bodem maar in

het schip oudharspel te laden, wiens

Carguasoen van hier Pro patria,

maar op schaars vijf thonnen schats zal

testaan koomen.

Mits gebrekt aan Gemnoegsame reijt sen Langenegks

aan te houden tot de

„touren ter vollading van het tot d: tweede bezending

Eerste Retourbezending voor de kamen

Enkhuijsen geprofecteerde Schip Lange„

wijk, is verstaan het selve aantehouden

tot het vertrek van de tweede besen„

ding naar t Patria

aanleeg van scheepen

Op de propositie van den Heere

naar ambaina ban„

Gouverneur Generaal is verstaan naar daen Ternaten

Amboina te profecteeren 't Seig

overechie, naar Banda Kerkwijk,

en

77