closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en, naar Ternaten ’t huijs ten dank

mn der sever: dag Laastgem: bodem alvorens te laten

cerst naar bantam

te zenden met son„ diemen tot den afhaal van Een Lading

„tanten&

Peeper van Bantam, mitsg:s tot afbe„

taling van dien korl daar mede voor

dat comptoir aftesteeken 20'000: Sp:s

realen, ende bediendens te gelasten om

het aldaar synde schip Eijndhoeff dat

den 17: der voorl: maand over Macasser

naar Amboina is gedestineerd tegenver

den 20:' deeser, en ’t huijs ten donk me

„dio vande aanstaande maand herwaards

terug te zenden.

Uijt twee ingekoeene berigten van

te noteeren de Eesen

stelli der arthille

majoor van d’arthillerij Paulusz:

’t

rij en ammonistie

van het Retour

en ordinaire vuurwerker Ducroeg.

schip andCarspel

item van den baas van den wapenka„

mer Reijsig en deesen Laasten, weeg:s

de door hem gedanen opneem visita„

tie en Efdenstelling van het Canon

hand, en schiet geweir en verdere am„

monitie van oorlag van het ERetaur

„schip oud Carspel is verstaan in deesen te

noteeren dat het overtollige en onbe„

„quame van dien bodem is afgelegt

ende nodige verstreckingen zo insteede

van het Laaste als tot het vervulling

van het onbreekende behoorlijk gedaan

zijn