closeTerug naar inventaris

Transcriptie

233

20

ten hondert door d’ overheden uijtkoops

te doen vergoeden, en wijders in deesen tene„

tenotieren dat

de Ladingen van

„teeren dat De scheepen Duijnenburg van

Duijnenburg hindhoeff

en 't Jagt daoria

sna wel uijtgelee„

Rembang en Eyndhoeff van Japara neven

vert zijn &.

het Iagt D' adriana van Lampong Frain

het daar in afgescheepte op die comptoiren

buijten drie balken met Eerftgenoemde

bodiem over aangebragt, waar omtrente op

den 27:' der voorleedene maand reets het

de

nodige is geresolveert, niet factuuren en

cagnossementen accoord hebben uijtgeleeverd,

en dat onnder de peeper van d’ Adriana

ontfangien bij verhaarping van Eenige weegsele

twee p„r C=to ruijm van Stof bevonden is.

Tot tweede in't Soldij vesitie comptoir d’onderCoopm:

bierene aan te stellen

in plaats van den op ult:o der voorl: maand to te tweede inst solbij

visite Comptoir

9

tot guarnizoen boekhouder opgetreeden sro„

mas Fredrik Wannemaker, is verstaan aan

te stellen den onderkoopman Iustus Corne„

„lis Bierens in zijn plaatse tot Eerst overdra, en de boekhouden

van deput tot en

ger in’t Guarnisaen comptoir den boek

der coopm: en Eerste

overdrager in ’'t guarne

„houder en tweede overdrager Ian Hugo

soen Comptoir.

an De Put, onder een bevordering tot

de quaateit van onderkoopman, met de

gage van 40: guldens Lermaand, en Een

nieuw verband van vijf Jaren, dat heeden

zal ingaan

Dak