closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rien den zig ter dien Eynde temageen

bediemen van het derwaarts vertrocken

kruijsvlootje, het zij; dat Eenige wag„

„haalsen zig aldaar mogten op doen of

dat zeg quamen t' onthouden P=lo

Lauwt, of daar omstreeks.

demimst:s vaan mar Bij Een bhief van de gecommitteerden

casser en Timorken„

nisse tegeven van an der kooplinden Oostwalt en Menss„

bevondene minwigt

op hiet overgesondent geznen zijnde dat Een sakje mete staaf„

van den zilver voor

den 50 penn: ontfangsgoud en staafsilver, en Een kastje met goud

en silver werken, wegens de Liberale

gifte van den 50=en penning ten behoeve

van den Lande op Macasser en Timor

ontfangen, en met de pantjallang de

Swaluwe en het Iagt de geertruijda

herwaarts Gezonden, ten overstaan van den

Eerst opperkoopman deeses Casteel

van Reemsdijk g’opend mitsg:s het goud

en silver nagewogen zijnde, in het

Eerste, ofte het van Macasser ontfan„

gem: Sakje bevonden was een staafje

goud weegende Realen 5 3/8. ofte 29/40 reaal

minder als volgens aanschrijvens weegen

moeste, en drie stoven silver weegende

59½ reaalen ofte wel Realen minder

als aangereekent is en in het kasse

van Timor aan Silverwerk 136¾ realen,

in plaats van 138 /47 ofte ½ reaal Lemingen

in