closeTerug naar inventaris

Transcriptie

217

Heeren Leeden een vermakkelijke reise en

bestendig wel zijn toegewenscht, van all

het welke verstaan is deese notitie te

houden

Batavia Int Casteel Dato voors:z /:was

getekent/ I: Mossel, I: v: S: van golle„

„nesse I: M: Chuijsenaar

P: A: v: der parra, I: v: der

1

Spar, P: v: den velde, D:t van Rheden,

A: denijs, H:t van Basel, en L: taillefert,

Secretaris.

Vrijdag Den 17:' 9ber: 1752.

nademiddag ordinaire vergadering

absent den Heere Gouverneur

Generaal, neevens d’ Heeren

Raden ordinair van Broijel

van der parra, van den velde

en van Rheden, zijnde welm:t

zijn Edelheijt met de Laastf

gem: Heeren naar de bovenkan„

„den, en den Heer van Broijel

indispositie.

Op een in gekomen berigt van den Rajooren by de boeken van

d’arthillerij te laten

boekhouder van d’ Arthillerij Paulusen

afschrijfen het te

veel aangereekende

op diverse arthille„

De klerk, is verstaan by de baekien van de

rij goederen van

„mallabaar ontfangen.

administratie telaten afschrijven en Malla„

„baar terug te laten aanreekenen ƒ 4946: een 'tselve gem: Comp„

„toir terug aan tereeke„

4: weegense het te veel aangereekende nan„

door

245