closeTerug naar inventaris

Transcriptie

219

van de Scheepen De Spaarsaamheid van dispositie ovr de uijtge„

lever de Ladingen van

de spaarsaamheid van

Tagal en vosmar van Bantam nevens

Tagalvosmar van

De pantjallang de Smifselaar van Malacaantam, een Pantjet„

lang van malacca en

thuijs ten donk na

„la, mitsg:s het weder ontlofte uijt het op

bimilipatnam gedes„

„tineert geweest sijnde

den 8:e 7ber: J„o leeder over Malacha naar

Bimilipatnam gedestineerde dog vol„

„giens Resol: van den 16:' der voorleede„

ne maand, alhier verbleevene Schip t

Huijs tendank met de Rapporten daar

tot gehoorende ingedient en Geredu„

„meert zijnde, zo is verstaan d’ alhier met

Eerftgenoemde bodem temin aangebrag„

„te Een en Twintig balken van 25: voeten.

en neegen en twintig, van po voeten door

d’ overheeden met Twee capitaalen ad„

„vans te laten vergoeden, by de boeken

van de wapenkamer te laten inneemen

d’ in drie kassen met wapenkamers

goederen p„s vosmar van Bantamals

onbequamevergesonden bequaam bevonde„

„ne 15: granadiers houwers Seeven en

veertig musquettiers en twee en twintig

granadiers Snapphanen, neevens agt snap„

„haans Loopen, dag van de Bantamse

bediendens verantwoording te vorderen

weegens deese stordige behandeling

van bequame Goederen voor onbeqraam

over tezenden, voorts van het onder„

wigt op de thin per de pantjallang

de

297