closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Snuffelaar aangebragt, berenkende

perc=to, volgens Resolutie deeser Regee„

„ring van den 18=e feb„i 1749, Maar te vacidee„

„ren 1/8 ten hondert en d’ overige 2 3/8 perC=to

door den Gezaghebber van dat vaartuijg

uijtkoops te doen vergoeden, gelijk meede

door die ’t Huijs ten donk onder„

wigten van 1 p„r C=to op het Iapars staaf,

„kooper en 2 5/8 Een hondert op het Loot

also in Eenige kisjes Steenen, in steede

van Staafjes, bevonden sijn, en van

het Loot een schuijtje bij den tel temin

uijtgeleeverd is, ten blijke dat an het

een en ander door manquemert van

goede toesigt diverije gepleegt is,

een wijders in deesen tenoteeren dat

de Peeper Lading van Vosmar wel

uijtgelevert dog onder dien korl, bij

verharping van Eenige weegeels, 2 p:r C=to schaars

aan stof bevonden is.

't opperhoofd van't

laastelijk is, mits de meunigval dige klagten

Soldij comptoir over

het niet afseven der

soldij Reekt van een welke van alle zijden gedaan werden

gerepatrieerde sold:t

provisioneel in een over de versuijmenissen en kordige behande

boete van twee maap„

den gage t verwijsen „lingen omtrend d’ afgave der Soldije

Reekeningen en derselver versending van

deese hoofdplaatse naar Elders, en die

het, aan de nu en dan gemaakte flaan„

„wol excusen bij de bediendens der Soldi

Comp:

1.