closeTerug naar inventaris

Transcriptie

comptoiren alhier, maar al te duijdelijk

beijkte dat niet altoos de gefondeert

maar het ten haagsten noodsakelijk is

de in dit stuks Langs hae meer door„

straalende onagtsaamheijd en indifferentie

omtrend den dienst van de comp:, door

Ernstige middelen te reprimeerden

gelijk sulx deeser dagen weeder geblee„

„ken is aan het niet bezaegen der sol„

dij Reek: van den met ’t schip

Wiltrijk gerpatrieerden Sold:t Jacob

Dekker aan den selven, onaangesien de

moeijte aan hem ten dien Eijnde aan„

„gewend, zo is verstaan het opperhoofd

van het Generale Soldij Comptoir De

Ravallet, wien het incumbeert de min„

dere Soldij heedind:s tot hunne pligt te

houden, teverweijse in een boete van twee

maanden Gage, ten behoeve van dacca

denie de marme, tot tijden wijlen

hij zal aangetoond hebben wie anders

die schuld in deesen Limputeeren is.

Batavia in 't Casteel Dato voorsz /:was getek:/

J:. . - . / I: v: S: van gollenesse, I: m:

/S: v: der Waeijen,

Cluijsenaar, - -

/I: v: der Spar,

A: deuijs, H:t van basel, en L„o taillefert

Secretaris.

Vrijdag

221

249