closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en Bengaalse, telatien verminderen

tot op 65 rd:s het Last, also de Comp:

ende bakkers beide daar bij deter

Reekening sullen vinden, maar om„

de overige soorten

„trend de verdere Saortien te persistee„

maar op de ende

prijs te laten.

„rien bij Resol: van den 25: Junij A:o

pass„o, waar bij de prijs is bepaalt

op 75: rd:s het Last, door den an„

deren

d’annende waare

Door den Heer Directeur Generaal

inne ’t opperhoofd

van't zoldij compt„s

is weten te vermindeg

gepraeduceert zijnde een schriftelijk

„nen op een maandgagie

vertoog van het opperhoofd van het

Generaale Solde omptoir De Ra„

vallet, ten principaler daar uijt

konnende, dat den Sold:t Iacob

Dekker, vermeld by Resol: van den

17.' xber:, op het Laaste oogen blik

voor dat met het schip Wiltrijk

stond terepatrieeren zyne te Ban„

tain geslootene Soldije Reekeningen

vertoond hebbende, deselve formeel

gemaakt, en hij dus gerepatrieerd was

dag dat de suppoosten van het Guar„

„nisaen Comptoir versuijmt hadden hem

opperhoofd daar van Rapport te

doen; dat de soldij bediend„s te Ban„

tain hier van alleen de schuld tuupu

„teereen, want deneijl zij de vertrekkende

dienaren

„ge