closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gevallen mede breengt, g’arresteerd de voorsz

amende Eenlijk trerminderen tot op

de helfte ofte hen maard Gage en den

en den afgaande afgaanden Guarnisaen Boekhouder De

guarnisoen boekhae

„der de Lopesind Lopes, die het speciaal heeft g'incum

gelijke boete te beslaan

„keert voor de tijdige afgave der Soldij

Reekeningen aan de repatrieerende

militairen te zorgen en d’onweterdeid

van die menschen te gemoet tekonnen

mede te bestaan in een amende van

Een maand Sijner Soldij ten behoe„

„ve van d’accademie de marine:

Een berigt van 't op„

verhooft van 't solder a;

En voldaening aan het Requisite deesen

comptoir omtrend

d’in gmbaina opscutafel, vervat, bi notulen van den 10.'

voortlopende dieneren

als mede van 't geene deeser Lopend maand door het gem:

capitain bientan

Ao 174 2/3 heeft genoten

derwaarts te senden opperhoofd De Ravallet ook gedient

zijnde van berigt, soweegens d’op

Amboina aanweesende en aldaar

„voorts

op schuld Reekening, Loopeende Die

„naaren, als aangaande het geene

den in a:o 174 2/3 op Javas oostCust

dienst Gedaan hebbende inlands Capi„„

Datijd

tam„ Tintang aldaar aan gagi en

kostgeld Genoten heeft, sois na het

Lecture van het selve ende byla„

gen daar neevens overgeliegt, alhaewel

het heene daar bij ter decharge der

soldij bediend:s deeser hoofdplaats woerd

ingebragt

S

1

de