closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op Macasser zijn aangeland gelyjk het

een en ander consteerd bij advisien der

minist:s in dat Garcelrnement van

den 26:' dito maar de soldijen van

den Capitain, de Lueutenant, en den

opperstuurman en Derde waak, tot na„

„dere dispositie te laten Stilstaan.—

dispositie op een be„

Na Resumtie van Een berigt

rigt van den con„

frontist wegens de

boeken van de keen

van den confrantist der adminis„

winkel van a:o 17419

tatie boeken Dormieux, aanwijsende

sijne bevinding der boeken van de

kleene winkel van a:o 1748/9, bij nareekeening,

poincteeringen en confaantatie dersel„

ve tegens de bijlagien, is verstaan, door

de gemagtigdenser van den Gerepatrieerden

onderkoopman Arnout Wierman te

laten vergoeden het heene daar bij

boven de ware verstrecking teveel op„

„gebragt en afgeschreeven is, ten bedragen

van ƒ 493:15; met vermeerdering van

Een sesde gedeelte voor den confron„

„tist zijnde ƒ 82: 6: ofte ƒ 575: 21: inte

geheel onder aftrek nogthans van het abu„

„sive teweinig afgeboekt tot ƒ93: 6:

te noteeren de taxa„

0

Bij Een ingedient berigt van de Ju„

„tie van een Ring van

van tam in gescheenk

ontfangen

weliers van velse en Theunisz: gebeeken

zijnde, dat Een Roose Ring niet

Seeven