closeTerug naar inventaris

Transcriptie

229

Leeven diamanten, in Solas gezet

Jongst van den Sulthan van Ban„

„tain in geschenk ontfangen, door

en is getaxeerte, op rd„s een hondert

en vyftig, zois verstaan zulx naar ’t

gebruijk by dese tenoteeren.

Voarts is, op den vaarstel van den den koning van te

van coor een geschenk

Heer Directeur Generaal verstaan den aantebiederl

Koning van Trevancoor, bezijden

diafte gane missive aan zijn Hoog„

„heijd aan te bieden, Een Geschenk ter

waarde van twee Duijsend Guldens of

daar omtrend.

Geresummeert zijnde d’ingediende dispossitie over duijt„

gelieverde Ladingen

bevinding en Rapporten conceer, van ’t schip overnes

van Amsterdam en

„neereende d’ uitgeleeverde Ladingen Caba de goede hoop

van het schip overnes, van Amsten„

dam en Cabo de goede hoop, buijten

het Loot dat tot onderlaag gedient

heeft en als nog moet verantwoordwen„

den zo is verstaan de minderheeden zo

door Leckossie, als andersints veroor

„saakt als met Excessief zijnde

te passeuren, dog aan d’ Edele agtb:

Heeren Benvindhebberen ter voors kamer

kennisse tegeeven, dat in Een kel„

der brandewijn, gemerk, n:o 23:' en een

kelder

267