closeTerug naar inventaris

Transcriptie

259

231

van vijf en Twintig Iaren aande gemeene

werken ten Eijlande Edamtarbeiden.

Laastelijk is na Licture verstaan t t approbeeren twee

brieven aan den

Commandeuren

approbeeren Een gemeene en een Secre

Raad te cochim

te brief aan den commandeur en

Raad 'te Cochim nevens Een missive en een aan den ko„

„ning van Tevancoor

aan den koning van Trevancoor inge„

„steld door Heer Raad ordinair van

der Parra.

Batavia In 't Casteel Dato voorsz /:was

CI: V: S: van Gollenesse,

getekent./

I: M: Hluijsenaarj - - - - -

V: d: Parra, I: van der Spar,

A: deuijs, H:t Willem van

basel en L„ Taillefert Secretaris

Vrijdag Primo Mber A:o 1752.

Nademiddag Ordinaire ver„

gadering; absent den Heer

Raad ordinair van Broijel,

mits indispositie.

Bij Een Eeerigt van Gecommitteerde zec ’t afgevanen sheer

's heeren arends kerke

en scheeps bouwkundigen, waar mede zig den te verkoppen

opper Equipagie meester Roseboom heeft

geconformeert gezien zijnde; dat het schip

Sheeren