closeTerug naar inventaris

Transcriptie

239

hadde geformeert; een door deselve overgelegt

ontwerp van Eenige poincten van menagie,

die niet opzigt tot dit Gouvernement

eens voor zoude kunnen en dienen vast

gesteld ien intrain gebragt te werden/.

door de nodige ordres bepalingen bij d’

Eerst aftegane missive; zo is, naatten besln 't aangaande

bdit siejete.

„tie Resumtie van de voors: papieren

goedgevonden en verstaan, ten opsigte

van die materie t' arristeeren, ende

ministers ter narigt en opvolging

aan te schrijven, Eerstelijk belaangende.

als Eerstelijk met

Nagapatnam dat d’ extraordinaire

opsigt tot wagapat„

„ran.

pions die in tiden van oorlag ofte bij

andere voorvallen van die natuur

en dus uijt hoge noodsakelijkheid, in

dienst werden genomen, ook weeder moe„

ten afgedankt werden, zodra die

hooge noodzakelijkheid Cesseert, een dat

dus het gemaakt excus ten opsigte

van den 25: extra ordinaire pions,

die a:o 17 23/80. in dienst zijn geweest, na„

mentlijk dat deselve uijt d’sJaars

bevoorens om de wille van den oorloog

in dienst aangenomen 80 stux nog

overgebleeven waaren niet voldoende is

Ten opsigte van de hoppitaals angelde

welke

267