closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welke ao 17 6/2. op Chormandel hebben bedrag

„gen ƒ 7291: 14: 8: dus vrij hoog loopen

is aanvankelijk is verstaan in stede van

de inkopen en verstrekkingen van nie„

dicamenten, die thans grof en groot

geschieden, als hebbende

ƒ3820:6:—

a:o 174 8/9 bedraagen.

3728:16—

174 3/10

„4201:4:—

en 17501 wel

Bongrijs

buijten nog het volgende aan

tot pleesterdoeken ensz, als:

ƒ371:7:8

A„o 174 8/9

382:10:0

174 7/50

316: 8:8:

en 1751

tot Lave„

en aan arrak, wijn olij, en wasch

ment, en het maken van salven

ƒ 270:7:8:

a:o 1748/9

„394:13:—

174 7/50

„392:17:8:

en 175%

aan den opperchirurgijn van het gouver„

nemmet, Lywaat tot pleesterdoek &„

naar mate van benadigtheid, met een

zuijnige hand te laten verstrekken, dag

voor medicamenten arrak, olij, wasdo„

Salpeter, Swavel, Salarmoniacq, ver„

„milliden, quiksiever, hoonig en andere

ingredienten tot het maken van ge„

neesermiddelen nodig, van p=mo 7ber: naastko„

mende, aan den selven te laten betalen

3