closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sadras patnam

parra op te brengen, als bij een ongewoone

duurte, wanneer daar toe voor afspec„

ale permissie van Nagapatnam zae

moeten verzogt werden

voor bestel Loomen der brieven zo naar„

de zuijd als noord ende olaste land„

waart in,

ao„o 1748/9 bedragen hebbende . ƒ 474: 12:—

679:—:

174 3/60.

713: 9:—:

en 175 /1

voortaan aan het opperhoofd te validee„

ren ƒ400: —:—: zonden meer

Omtrend Sadraspatnam voor Lamp,

olij, waar voor is uijtgegaaven

ƒ604:16:—

a:o 1748/9.

739: 4:—

174 9/10.

691: 4.

175. /1

11

voortaan meede maar 400: guld:s in’t

Jaar 'te valideeren item voor het

wasch doek tot het afsenden der brie

„ven ensz: waar voor is opgebragt, in

ƒ 142: 10:—

a:o 174/¾

161: 10—

174 9/150

183:4:

1750

ƒ 60; zonder meer.

voor verguld en verzilvert papier tot

tot het schrijven van brieven alee d’ re„

„genten Jnlandsch, ende sakjes tot de„

„selve van fluweel stof, met goude

bloemen