closeTerug naar inventaris

Transcriptie

245

bloemen, en bethillee 's Jaars ƒ80:

zijnde daar voor in reekening gebragt.

a:o 174¾

ƒ 103:4:

1749

123:

—:

110:

175

voor Goenijpaktouw en garen tot schut„

kleeden ƒ 100: in't Jaar zijnde daar

voor opgebragt

ƒ140: 14: 8.

ao 17489

154: 16: 8:

174 9/50

„197: 3: 8:

17501

7

Voorts te remorqueeren dat de 24:

extra ordinaire pians ao 174 9/150 mits de

houblen, in dienst aangenomen, en waar

van 12 als tappassen of brandtwagten

uijtgesetten 12 ter bewaking van t dorp

en het doen van de nagt zonde in ’t

selve g’Emploijeert zijn, wel hadden

kunnen werden g’Excuseert, met or„

dre den als nu alle de E4 extra ordinair

pions afte danken, ten ware de inwoon„

ders derselve soldijen wilden dragen,

gelijk z' ook hadden behooren te doen

het kostende van het palmere stateekbel

oostwaarts van de Lage gemaakt.

ten winde zij zig daar agter onder het

Canon zouden kunnen Retireeren, het

welke ƒ403: 4: gekost heeft

Palliacatta voor Lampolijm een palliacatta

rond

273