closeTerug naar inventaris

Transcriptie

247

Omtrend het buverkruijt wat beter de

menage te betragten.

voor briefloonen niet meer als 800 guld:s

in’t Jaar tevolideeren, zijnde daar

voor in Reek: gebragt

ƒ799:7:

ao 1748/9

„1035: 12

174 9/50

1117: 6:

17501

En alzo de Goecondase ongelden be„ de Lage t Gol„

gouda

staande ingage en teergelden voor de Jnland„

sche bediendens„t item Lampoli tot nagtligt voor

deselve hebbe belopen

ƒ 419:10: 8:

A:o 1748/9

454:7:8.

1749/50

daar onder begreepen de ge„ dane re„

paratie aan Een buijten muur

der Lage die om verre deeigde

te stooten

431:4:

en ao 175%1

de ministers te gelasten om aldaar

maar twee man in dienst tehouden,

als genoeg zijnde tot bewaking van

de Loge en blyk possessie en deselve al„

verder 't recommandeeren attent 't

weezen op d’ onkosten van Chaloupen

die alomme te deeser nste doorgans

te hoog Lopen

Iaggernaijkpoeram de brief loomen Jaggernayk poeram

een voor al te bepalen op ƒ300 in't Jaar

hebbende deselve bedragen.

do

275