close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0287

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

275

251

nicterment bij scheepemeen deeser stad, op den de gecondemmeerde

Dominge van bata„

„via na banda t

17:e hujus geveld in der sake van den

senden om aan zijn

geneijsde te voldaan

drossaart deeser Stads ommelanden

Vou Rrabe rat off eisscher, Contra Do„

„mingo van Batavia vrije Jnlander s'hee„

ren gevangenen over mede plechtigheid aan

slaven Seductie waar bij dien delin„

quant is Gecondemneert om van hier

versonden te werden ter plaatse daar

deese Regeering gelieven zoude, om

aldaar advitain gebannen tewerden

en zig selfs t' Erneeren, so is verstaan

den zelven naar Banda te verzenden

om aldaar aan dat geweijsde te voldoen

Larstelijk is na Resumptie verstaan t approbeeren twee

brieeven aan de minis„

„ters op cormandel

t' approbeeren een Gemeene en Secreetes

in de formeeldres„

missive aande minist:s op Cormandel

criptie naar sou„

ratta

als mede de formeele reserditie naar

Souratta ingesteld door de heeren

Raden ordinair en Extra ordinair

Cluijsenaar en van Basel

Batavia Jn't Casteel Dato voorsz /:was

getekent:/ J: Moffel, I: v: S: van Gollenesse,

/I: v: der

I: M: Cluijsenaar,

Waeijen P: A: v: der Parra, I: v:

der Spar, P: v: den velde, D:t van

Rheden A: Deuijs, H:t van basel,

en L„b taillefert Secretaris.

Dingsdag