closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag Den 5:' Decemb: 1752.

Voor demiddag Extraordineure verga„

„dering, absent den Heer Eerste

raad en directeur Generaal van

Gollenesse, en den Heer Raad

ordinair van Broijel, mits

indispositie

den ontfanger gen

ontfanger Generaal der domainen Van

raal te wel Commande

ren het bedel van

Der feltz: in geschrifte verthoond hebbende

de heeren maj:s ten

oprsigte van de resog„

zijne beswarnissien over het g’ordonneerde

nntie penn: t' obserwee

ken

Ey missive der Edele Hooge Achtb:

Heeren majores van den 29:' maart de„

„ses Iaars, om voortaan de Recognitie

geeden van uijt nederland aangebragte

dranken niet meer op Soedy reeckt den

Rceepelingen te stellen, maar deselve nu„

medraat na hun arrivement, alhiier

in Contant te laten betalen, en d’am„

„magelickheid welke in dies evecutie naar

zijne gedagten resideerd, onder een

versoek dat het deese Regeering be„

„lagen magte de behandeling daar

omtrend te loten op den anderen voet, dan

wel Sodanig ander middel ter berei„

„king van het bedoelde oogmerkt

berameen als deese Regedring zoude

gelieveen goed tevinden, gelijk zulx

nader te zien is by de ondervolgende mets„

tit