closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gevolge het 15. articul van het Reglement

voor het moorsche Cofpitaal, bij Resoln: van

den 7:' xber: anno pass:o beraamd, ten diensten

van de moorsche impotenten aangenomen zijn te

laten afdanken, als onnodig g’oordeelt werdende

vermits de moaren aan scheepsboord genoegsaam

aan de behandeling der Eurdpeesche Chirur„

gijns en het gebruijk onser medicannenten

en dien binnen regte gilwent worden en wijders aan den practisijn

decker het bij Een ge„

noten Salaris tolse, en binnen Regent Decker toe teleggen het

lieggen om deselve ook

ƒ

interna 't bedriek Zalaris van een quart rd:s termaand voor ider

men, bij het ts articul van het voors:

Reglement aan d’ inlandsche practizijns, uijt

gagien der sueken, toegelegt om voor het genot

van dien Ende geneome matige verstrekkingen

van melicamenten deselve voortaan zo wel inter„

„na als Externa te bedienen

den Sulthan voord

In overneeging Geenomen zijnde het gedaan versok„

Banjermassing he=

versogte thin te presen

teeren tegen 15 pprealien door den Sulthan van Banjermassing, bij zijn

dapicol.

Hoogheid op den 11:' 9ber: Jongstl: ontfangene

missive, om Jaarlijks met 100 picols thin

tegiens de prijs van 33 sp=s Reaalen gerief

magen werden, zo is verstaan dien vorst de gem:

qantiteit van dat minneraal te preesentben

tegenden 15:' sp Reaken het picol, ofte 45. Steele

des drie picols, on der vertooning dat het de

Comp: Liefs zo veel kost.

Op