closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot een bannistement andra, en Wadia, welke volgens overgesandene

inde ketting, na Ceilau

rolle door de geconbineerden raad van den Resid:t

de Tommagongsen Rijks grooten, over diverse de„

Licten onder andere Reets bij Een ondergane

straffen, zyn gecondenneert tot Een bannisse„

ment inde ketting voor den tijd van vijftien Jaren

5

d

naar Cheilon om aldaar Geduurende dien

tijd meede zonder Laan dan de Geeneene wer„

ken t arbeiden.

zig te compserneeeden

Geleezen zijnde een briefje aan den Heere

met een briffe naap

Samarang

Gouverneur en Raad te Samarang door

den Heere Gouverneur Generaal geconcipieerd

zo is verstaan zig daar meede te conformeeren

En geed tekeuren

laastelijk is na Lecture verstaan Goed te

een appendip van de

reschuiptie naar mel krieureen een opperdiex van de Rescriptie naar

labaar benevens de

formeele Rescriptie

Mallabaar door den Heer Raad ordinair

een briefje naar sol„

lembang

van der Parra gechouceert de formeele

Rescriptie naar Palembang en een briefje aan

den Sulthan van dat Rijk ingesteld door

Heer Raad Extra ordinair van der Spar

item een briefje naer Een briefje aan de Residenten in Bassora,

bassoura en een haar

door Heer Raad Extra ordinair Van Rheden,

Souratta„

en Een aan den Directeuren Raad te Hou„

„ratta, door den Heer Raad Extrrordinair

van Basel ontworpen

Batavia Jn'tCasteel Dato voorsz /:was

getekent