close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van hun drie Jarig verband tot ƒ 32: op een nieuw

een gagiennent verleetend werden, zonder naderhand

uijthoofde van tijds Expiratie, ofte andersints

verder advanciement op die fuuctie te kun„

„nen versoekien, voorts de Equipagimeester op

Cormandel bij aanstelling ƒ 32: als Ttulai„

„re meede voor drie Iaaren, en na d’Expi„

„ratie van zijn verband ƒ 48 als Lieutenant

en die op Ceijlon item in Bengaleen sou„

„ratta als ook op Mallabaar bij d’ Eerste

aanstelling de qualiteit van Lieutenant ter

zee met ƒ 48, en met het Eijndigen hunnen

verbanden tot schipper dog niet hager, mits„

de naam van Lieijgaders voortaan ook omtrend die op de shee„

tenant titulaex in

plaats van die va

„pen varen den naam van Lneutenant Tite„

provisioneel Liant

intevoeren

„lair, in stede van die van Provisioneel kiu„

„tenant, intevoeren behoudens de rangnaest

Een opperstuurman; en mits dat zij inge„

„volge de Resol: van den 8:e 8ber: 1751:, als on„

derestuurlieden dienst doen.

militie naar Pern„ laastelijk is verstaan naar Ternaten tesenden

ten te zenden

50 Europelse Mittairen, indien door ont„

„fangst van ontset uijt Nederland, gemist

sullien kunnen werden

Batavia Int Casteel Dato voors: was

getekent: I: Mossel

/ J: M: Kluysenaar.

J: van der spar, van den velde,

JA: deuijp,

Ht