closeTerug naar inventaris

Transcriptie

265

H:t van Basel: en L:k Caillefert Secretaris.

Vrijdag Den 8: xber: 1752

voor de middag ordinaire verga„

„dering, absent den Heer Eerste

Raad en Directeur Generaal

van Gollenesse, en den Heer

Raad ordinaire Van Broijel,

mits indispositie

D

van den opperkoopman en Geweesene Een den opperkoopman

Sontlamonde be

„ste Resident aan het hof te Souracarta nevens zijn aange„

„nomene dagtertje

transport naar ne„

Balthazar Tout le monde, aan wien

„derland toegestaan

op den 23:' maij Pass:o is toegestaan van daar

herwaarts tekomen om te Repatrieeren

behoudens qualiteit en Gage, is als nu

verstaan, volgens gedaan versoek tepermitteeren

retour

om met een der Eerft vertrekkende, scheepien zijne

Rijze naar Nederland temogen vervorderen

en derwaarts meede teneemen zijn aange„

nomene dagtertje Cartharina Audrit„

„ta, oud vijf Iaren, mits voor dat kind be„

„taalende het Gewane transport en kostgeld.

Door den capitain ter zee fredrik dispositie op een

Request van den

ccapitain ter zee„

Rhouten, bij Requeste, om verscheide reee

scheiten om onthef

sing van eenige belas„

denen aar hgj: alleogerd, seteke gedee

„tingen.

zijnde, om niet alleen gerelieveert t

mogen

293