closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26 295

Gemmelde opperkooplieden te laten afgeleven.

Op het mondeling gedaan verzoek, door aan den heer van

den velde conditi„

den Heer Raad Extaordinair Van den velde oneel te permittee

een het maken van

een water Leijding uijt

is verstaan aan sijn Ed: te permitteerten, het makehet moleneliek hagft

zyn Ed thuijn

van een Water Loop uyt het Molenvliet tot

in zijn Ed:e thuijn, gelengen voor aan de Jacca

„trase weg aan de zuijdzijde, door het Leggen van

een houte groot op twee hoofden, ofte op de

reijse van de water lijding naar de stad loopen

„de noordoostelijk over de groote Rivier voor

de zuijder voorstad, en voorts onder d’aar„

de Een deselve streekt, Eerft door de thuijn

van den assistent Mackens die daar inne„

volgens zijn Edeles gedane verseekering heefte

guconsenteerd, en vervolgens noordwestelijk door

de So genaamde wassergang tot inde thuijn

van zijn Edele, mits de gem: Goot niet bo„

„pen deses duijm Piameter wyd gemaakt, en

zo hoog gelegt werde dat een ordinaire scham„

„pang onder deselve passeeren kan, alles onder

oog en Loedigt van heemra den deeser staden onder het veroesigt

van heemraden

ommelanden, die daar van by Extract deeses

ter narigt zal werden kennisse gegeeven.

Vervolgens getreeden zijnde ter dispositie op dis positil op een

ingediende requesten

door verscheide palgt:s

de ter sessie van den 14:' der Gepasseeerde maan

en Remis.

ingediende versoek schriften van verscheide pag„

„ters ter oftenue van Sodanigen remisals

bij