closeTerug naar inventaris

Transcriptie

by de resol: van dien datum is genoteerd, en een

thans ingedient request van die van de wag

den Chinees Tjia Tiamko; Zois na de overweeging

van de waarheid en valeun der door de ge„

samentlijke Supp=ten g’allequeerde motiven g'

arresteerd aan den Pagter van d’in en uijtge„

„voerd werdende Rijst Ghouw Liauko

neevens die van die Rijft markt S: Japho

ijder Een maard, en aan die van detopbanen

en Eerbergen Jan Quako en Phokoelk

twee maanden Pagt pern: te Remitteeren,

alzo zij waarlijk na deel geleeden hebben, door

toevallen die bij het aanslaan van die pag„

„tert niet wel sijn te voorsien Geweeest, dog

de versoeken van alle d’ overige pagters, fi„

naal te ontzeggen.

de pagt van de wagn

uijt Condideratie van de penses welke de

co aan de Lienten:

der chineesen over te

Lneutenants der Chineese natie zo wel

laten, in admadiatie

als haare capitain, subject zijn en het

onvermagen van de meest om deselve uijt

Eene middelen geed temaken, waar door

de geene die eenig naden ken hebben, werden

gerebuteerd zig als officieren 'tlaten Enn

„ploijeeren, ofte daar toe tverkooen zijnde in

dat caracter te continueeren wanneer eij

kans sien daar van ontslagen tewerden, en

om het aansien en Credit derselve de

welke