closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maar drie Jaren ofte ao 1741 1742 en 1743 aaen de

gesamentlijke officieren by almodiatie is

overgelasten, gelijk ook in den Iare 1744 1745en

1746. de pagt van de chineese spellen, Rden

Sopho genaamt, dewelke voor ult:o xber:

Ao 1742. altoos gehouden is en gestrekt

heeft tot een beneficie of middel van be„

„staan voor de chineesche officieren zon„

der dat daar voor iets aan den Heer van

den Lande is opgebragt, en die in de Laaste

vijf Jaren aan den capitain alleen op die

reijse is g’accordeert.

vermminderinge ample

„Te deeser Gelengentheid ook Geresumeert

atien, en op helderitge

inde voorwaarde der

„zijnde de voorwaarden waar op de generale

verpagting der dama

2

„nen voor ao 1753

verpagting der domanen van het koning

rijk Jaccatra, onder ult:o xber: 1751. volg„s

besluijt van den 3:' dier maard voor deesen

Iare geschied is, ten Einde te delibereeren, in

hoe verre het dinstig mogte weezen, daar

op die voor den Jare 1753 te laten geschiede

zo is verstaan daar inne, buijten het geene

met Relatie tot dit Snjet op den 7:e

febijt, 14 maart, 15 aug:o 22. 7ber: 6, en 20 8ber:

Janstl: is Geresolveert Eenlyk temaken,

de volgende veranderingen, ampliatie en

opheederingen, als ten opsigte van alle de

zo omtrend de

pagten in ’t genngaa

pagters in’t generaal buyjten die van

de gerugtigheid der gekorvene ingevoerd

werdelede

11