closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27 25

werdende Chineese tabacq; waar omtrend

verstaan wierd geene olteratie temaken

dat zij alle maar een maand op hand, of

voor het aanvaarden van de pagt, zullen

behoeven te betalen en voorts de pagt

penningen van ieder maand op den Eersten

dag derselve also het geld inde Coloue

hoe Langer hoe schaarser werd, en inson„

„derheid thans wenig Chineesen of inlan„

„ders van Eenig vermogen in deselve te

vinden zijn, behalven dat ook het

crediet van die Chineese natie zedert

a:o 1740: Seer Gering is, waar door zij zig

als twee maanden voor afmoeten voldaan

ende nog de penningen van ieder maand

voor den agsten voor affo betalen, zo

als omtrend de meeste heeft plaats

gehad tekkens genoodsaakt vinden deese

Regeering t'importineeren met versoeken

van curcheance die men uijt dien hoofde

selden Sonder Grote hardigheid refuseeren

kan, en door welkers vergunning het tog ten

opsigte van de daar meede bedoelde

securiteit, op Een uijtkomt, buijten

en behalven dat deese verandering naar

alle apparentie omtrend het beloop der

pagten bij d’ aanstaande oppeijling op den

30:' deeser van geleen quaad Effect zal weescen.

als die van de mayjaings

Ten oversigte van de Pagt van dewaijangs en

en rongings in’t bijsolder

ronginss