closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rongings.

Dat de geene die willen Laten Ronginge

of tandacken, ’t zy opentlijk of met

gesloten iek afdeur zelken reije aan

den pagter, ter obtenue van een Permissiv

briefje zal moeten betalen, als volgt

Langs deweg van anjol tot aan de for

„tresse Soutelande Langs de woeg van

de Sontlar tot aan de Sluijs van d’ oude

Sontharse rivier Langs de Jaccatrase weg

tot aan de brug van deese sijde van

de passer of markt van welte vreeden, Langs

de weeg van de Molenvliet tot aan de brug

van Cana-Aban en voorts bewesten de

Crocot tot aan de gegravene ring„

„sloot ende fortresse ankee thien rd=s

Dog verder tot de Rver Maroude, m„r

Cornelis en Pangerang alle inclusive

4

maar 5: rd:, werdende het rongingen

of tandakken, boven dese timnten als

bevorens aan een iegelijk, zonder Eenige

betaling vrije gelaten

Nademaal Eensdeels de ter sessie van de

22:' 7ber: J„o leeden g’arresteerde en mits d’

invordering diek geregtigheid bij colle„

„tie, als ten Eersten in kam gebragte

verhoging van dien, met zoerijkende be„

van den is, om het houden van die inlasid„

„sche baals woot Geldsamer 't daen werden

maar

117