closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gingen

1

117

maar deselve in teegendeel, principaal in

de environs van de Stad, meer als bevorens

gehouden werden, waar door men dan ook

bi continuatie het Gevoel heeft van

d’ inconvenienten en des ordres daar uijt

resulteerende en bij resel: van den 6 xber:

a=o pass:o, in’t breede beschreeven en ten aende„

„remtde te dier tijd gemaakte distinc„

tie omtrend de Trongings welke binnen

s' huijs of Erfd, met gesloten deur of hek

een die buijten S: huijs, in’t publicq of

met opendeur of rek geschieden, van

meinig vrugt bevonden is, vermits den toe„

gang tot de Landerijen en tuijmen nietwel

met het sluijten der deuren of heeken

speciaal by nagt te beletten is.

65

Dat de pagter niet, bij weege van accoord

minder zal mogen neemen, op verbeurte

van een boete van Een hondert rd„s ten

behoeve van den officier die calange

zal doen, voor d’ Eerste en orbitaaire

correctie daar en boven voor de

tweede Reize

Dat tot het rongingen alle vrijelieden

als, spectateurs, dog den te dansen of

tandacken buijten de rongings mee den alleen

zullen mogen g’admitteerd werden alle vrije

onchristemen, zonder onderscheid, dog datiin

gevalle slaven sig daar van mogten bedienen

zulx zal lopen ten pericule van den Geeneu

die

279