close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

275

393

t wesen, gelijk deselve gequalificeert

gequalificieert„ werden bij deesen

Geheeten zijnde een briefje, door den tegient wooor vaan het Erijk van

bouton teforderen

de straffen van den

Edigien sulthan van het Rijk van Boeton in

Sabandhar en alle

verdere adherenten

name Sahie oedien, met eren Expres gedan

„van frans fransz:

„schap aan dese Regeering gezonden behelsen„

de net alleen een communicatie van den

gedane afstand der Regeeering door zijn

predecesseur Htamadja oeddien Mochamat

Said, een zijn hoogheids verkiesing in desselfs

plaatse, maar ook van d’ overrompeling van ’t schip

Rusten werk, door seekere christen inlander

daar mede de noteerende, den van Macasser

g’echapeerde geweesende tolk te Roele Comba

Frans Fransz:; zo is verstaan daar op in ant„

waard te diemen dat schoon de dehooreering,

of obedicatie van Eerstgem: vorst; als seer

Suspect zijnde van kollusie met voors frans

reet Eenig contantennent gerfte, zulx nag„

„thans in geemendeele Laks factoir is over eene

C

zo criante daad, als het veraadelijk aflopen

en vermeesteren van Een Comp: schip, neevens

de massaere van een gedeelte der scheepelin

„geen; alles int gesigt van den Ealen ofte het

Paleis van Bouton, door adjude van een der

Eerste ministers van het Rijk, namentlijk den

Sabandhaar, en dat deese Regeering oversulx

niet kan nalaten, uijt nameende van

wegen d’ nederlandsche maatschappije tevorderen

d„o