close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0311

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

275

393

t wesen, gelijk deselve gequalificeert

gequalificieert„ werden bij deesen

Geheeten zijnde een briefje, door den tegient wooor vaan het Erijk van

bouton teforderen

de straffen van den

Edigien sulthan van het Rijk van Boeton in

Sabandhar en alle

verdere adherenten

name Sahie oedien, met eren Expres gedan

„van frans fransz:

„schap aan dese Regeering gezonden behelsen„

de net alleen een communicatie van den

gedane afstand der Regeeering door zijn

predecesseur Htamadja oeddien Mochamat

Said, een zijn hoogheids verkiesing in desselfs

plaatse, maar ook van d’ overrompeling van ’t schip

Rusten werk, door seekere christen inlander

daar mede de noteerende, den van Macasser

g’echapeerde geweesende tolk te Roele Comba

Frans Fransz:; zo is verstaan daar op in ant„

waard te diemen dat schoon de dehooreering,

of obedicatie van Eerstgem: vorst; als seer

Suspect zijnde van kollusie met voors frans

reet Eenig contantennent gerfte, zulx nag„

„thans in geemendeele Laks factoir is over eene

C

zo criante daad, als het veraadelijk aflopen

en vermeesteren van Een Comp: schip, neevens

de massaere van een gedeelte der scheepelin

„geen; alles int gesigt van den Ealen ofte het

Paleis van Bouton, door adjude van een der

Eerste ministers van het Rijk, namentlijk den

Sabandhaar, en dat deese Regeering oversulx

niet kan nalaten, uijt nameende van

wegen d’ nederlandsche maatschappije tevorderen

d„o