closeTerug naar inventaris

Transcriptie

277

twee scheeps Ladingen in tekopen, en Eerew=ds

tesienden voor China en Bengale, also

het selve buijten prejuditie van de versen„

ding der gewoone Souratse retouren voor het

vaderland en Jndia Geschieden kan, en 'er bij

zo een Civiler inkoop van Cchina Cormandel

Bengoll, ter Eerstgeem: plaatse wel een

adveens van 50470 p„r C=to en in Bengale mede

een Redelijke winst op te behalen is, dog de

markt hager zijnde, maar Een scheeps La„

„ding in tekopen, en herwaarts te zenden

Alzo mien buijten de Zuijker Geleen Genoeg het Rhitour schip

de standvastigheid

„same quantiteit Retouren aan handen

tevolladen met een

Laaij h' ker en oost

heeft: om de Retour Scheepen De Stand, huijsens mets Rijst

houtwerkenz: voor

„vastigheit en Oosthuijsen behoorlijk te kun„s de caab:

nen volladen, is verstaan Eerft geem: bodem

een Laag van die Taetigheid in tegeeven en

het manqueerende, aan de Lodingen van

den anderen te suppleeren met Rrijst, hout„

„werken en andere benodigtheeden voor

Cabo de Goede Hoop, mitsgaders de minist:s ende ministers

aldaar te gelasten

en dat Gouvernement aan te schryven de

d’ openvallen de

Rulijmte inde laat

Ruijmte die door ontlossing van het een

„ste te vullen met

wijnen.

en ander zal open vallen weder te sullen

Rode wijn in zoort item witte met mus„

cadelle en steenwijn

Na resumtt van Een ingekomen notitie der

Restanten

S

25