closeTerug naar inventaris

Transcriptie

279 307

328 p„s van 24 Loot zijnde alles wat er aan haijden is

tot drie stukjes.

100 22 zijnde den gaantschen voorraad en

daar toe geen stukjes aan handen

265: 20: _o als Even zijnde daar toe maar

agt stukjes

19 _ als voren alzomen daar toe

1430.

1042 18. gelen stukjes heeft

Op de communicatie van den heere Gou de post Sampia

t' abardenneeren

ende daar op zijn

verneur Generaal, dat zijn Eeelheijd mits„

„de militairen te dogn

teverbreeken naar

de bekoemene berigten ten opsigte van de fle

tangerang

gesteldheid en standplaats van de post Tjampia

bovende veldshans Pangerang, genoteerd bij Resol:

van den 5: 7ber: pleeden, deselve, ter geleegentheid

van zijn Edelheids Jongste aanweezen inde boven

Landen, in persoon zijnde wezen bezigtigen be„

vonden hadden dat Effectief t' Eenemaal

vervallen en sodanig gesitueeerd was, dat van

geen het minste net konde wezen, is verstaan

die post t abondanneeren en de daar zijnde

mititairen, naar Pangerang te doen opbrecken,

en haar omstrecks

mitsg:s voor Eerft geen andere daar om

gean voor eerst geen

streeks t' Extueeren, dog ingevalle sulx mandege 't extnneren

maar de snodig in de

tijd een aarde vastig

der tijd nodig magte G'oordeelt werden,

als heid aan dese zijde wat

de sidanie.

t

dan Een aarde vastigheid met zo den belig

en Een gragt randam t' Extuveeren beneeden

Panjabrange ofte den overhaal aan deese zijde

van drivier Indanie, het welke zijn Edelheid

af,