closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

zot 309

ter sessie van P=mo deeses tot menagiment

der hospitaals ongelden, in’t Cormandelsche

Gouvernement te Exjendeeren, tot Macas„

ser, Bengale en Sumatras WestCust,

alwaar deselve hebben bedragen, als voegt:

ƒ5364: 15:

op Maccasser in Ao 175½

6267: 2:

in Bengale 1753/1.

„2545: 6:

en op Jum:s west Cust 175/

’t geeen insendecheid, in nergelijking van man„

schap die aldaar bescheiden is, en aankomt

en den RResident

al vrij veel is, mitsgaders den Resident te

te gamron aan te schrij„

ven deselve gedaar

Gamaan aan te schuijven om door Een wel

tot op de helft te ver„

midderen.

overgeliegde Suijnigheid het bedragen van

die onkosten, waar voor de Comp: a:o 175/¾

is in Reek: gebragt ƒ 1033:5:8: tot op de

helfte ofteƒ 500 teverminderen, waar meede

men het op een comptoirtje van zovoeiig

omslag, behoorde te kunnen stellen.

Tot een leeter voortgang van den druk de Capitain Lieuten:

ter Zee De jongs

op te dragen het

van den maleedsche bijbel met maleitsche

mede opsigt over den

caracters, is verstaan tot adsistentie van den druksian de malyt„

sche bijbelmet ma

predikant inde Maleitsche gemeente Braar heijtsche caracters:

da, in’t toesigt over dat werk buyten de ter

sessie van den 27:' 8ber: Laastleeden benoemden

Gezaghebber van Bantam van Suchtelen

te Committeeren den in die tale geversseerde

Capitain Lieutenant ter Zee Ian de Jong

vermits