closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als mede woegens het zelve gest

geweigt dat evin, mnes geleingied zijn gelneeest, gelyk meede of eer

oots: zedert Eenige tijd ander Geneigt als be„

de geld kamer werd

gebruijkt.

vorens tot het weege van het gemunteen

ongemunt gouden silver gebruijkt wierd,

nadien wel Eenige opmerking meriteerd, dat

op het Iongst van Macasser naar Timo„

overgesonden Goud en silver, dat aldaar, in

voldoening van de Liberale Gifte van den

50=en penn:, ontfangen is, blykens Resol: van

den 14:' der voorleedene maand meede onder„

wigt bevonden is, waarom daar ook al„

verder wierd goed gevonden het geneigt ende

balance thans in de groot geldkamer ver„

„bruijkt werdende teegens anderen te laten

confronteeren, ter ontwaring ofte daar

dispositie omtren

„van Somwijlen magte haperen Een vervolg:s

deverdere uijtgel

heerde Ladingen van

gem: bodemnen van aangaande dit poincte het nodige te

Sybe Carspel van

besluijten, dog d’ overheeden van de Standvas„

ban jermassing

„tigheijd uijtkoops op Reek: te stellen 7 p:s betil„

„lus, allegiassen, geruijte grote Mazulipat„

namse, 6 p„s lbeetilles testergantij 2 soort

en 3 p:s Guinees gem: geb, temin bevonden

in drie pakken, die bruto teligt gewagen

hebben, en waar van de Goenij aan d’ Eere

zijde eenigsints Loswas, mitsgaders de naden

opgesneeden en overdwaars weder toegenaagt

waren voorts van d’ ondernigten op het

carquazaen van Tijse Carspel te valideeren

17500