closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

t„

A

dieen

agen

ene

den

5„

mor

in

en

17500. ed:s swaarte Peper die blykens verklaring

van Scheeps officiemien verspiet zijn bij het

dragen van d’ in een Gorting voor der bodem af„

gescheepte quantiteite, die door Swaarwee„

der en toekomende Lickage aan dat vaar„

tuijg, was na't geworden, mits d’attestanten

hunnen depositie voor den Raadvan Justi„

tie deeses casteels met hede bevestigen

en op d’ overige 310625: ed peeper, welke

dien bodem alhier moest aanbrengen,

in Steede van de geware 4 p„rC=to, vijf

tin hondert ter afschrijving tpasseeren

mits den capitain Lieutenants van dien

bodem Ian de Jong en zijnen opperstuurm:

Christiaan Albertsz:, de deugdelykheid

hunner opgave meede met eede verifieeren

dog deselve met het uijtkoops bedra„

gien van het verder te kort koemen de

op dien korl, op Reek: te belasten, en

daar en teegen nog te laten afschrijven

het onderwigt van vijf p„r C=to op de witte

Peeper te Banjermassing uijt de

Standvastigheid in de barcq de Carolina

overgescheept, als maar 577: lb: bedragende, Gelijk

ook 10625 e: zo gen: Cubelie of Staartpeeper

zijnde Eigentlijk Babe of Lange Peeper

op Banjermassing in een Gonting overgescheept

die by Rembang verongelukt is, na aftrek

van

265 313