closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van 2025 ed: welke uyt dat kiltje opgewiste

en met ’t schip Benkestem herwards gezonden

hebbende laatenluetzijn, en Laastelijk in desen tenoteeren dat het

van scheribon zijne

schip Hartenlust van Cheribon, het daar

lading wel uijtge„

leverd.

i afgescheepte ze dier Resideentie behoorlijk

uijtgeleeverts en onder Gem: Swarte Borreas

Peeper, bi horping van Eerige weegsels, 2.

percent aan stof bevonden is

tot scheepen aan te

Toto Lid int colliege van scheepemen deeser

stellien den koopm:

Stad, in Steede van den ult:o 8ber pass:o tot

fabre.

Extra ordinair Zid in den Raad van Justitie

deeses casteels g’advanceerde advocaat

van Haften is verstaan aan te stellen den

koopman Ian fabre.

en t' approbeeren twee

Eindelijk is, na Resumtie verstaan t appro„

briefje naar Souratta

„beeren een Gemeen en een Secreet briefje

naar Souratta ingesteld door den Heer

Raad Extraordinair van Basel

Batavia in 't Casteel Dato voors: /was getek:t/

J: Mossel.

I: M: Cluijsenaar,

/I: v: der Waeijen, P: A: v:

der Parra, I: v: der Spar, P: v: den velde

D:t van Rheden, Adenijs, H: van

basel, en L„ taillefert: Secretaris.

Maandag