closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

287

Maandag Den 1:' xber 1752.

Voor de middag Extraordinaire

vergadering, absent de Heeren

Raden ordinair en Extra ordinaar

Van Broijel, van der Hpar„

en van den velde, den Eersten

door indispositie.

opening in lecture

De Pacquetten met het hoorns schip

der uijt oderland

aangebragte pepieren

Stralen uijt nederland aangebragt gopend

met stralen

en daar inm, buijten de weder goders van

de bevorens ontfangene generale missive

der Edele Hoog Agtbare Heeren Seven„

thienen, van den 27:' 7ber:, en 8.' 8ber: des

voorleeden, en 29:' maart, deeses Jaars, nee„

„pens de gelevone bijlagen gevonden zijnde

Een briefje van d’ Edele Achtb: Beneindheb„

„beren ter kamer Hoorn van den 29:' april

annostanti, zo is verstaan daar van, naar

het gebruijk, deese aanteekening te houden,

Geleezen zynde een schriftelijke berigt door wegens de belan

ding den retour

scheepen om te

den opper Comipagemeester Roseboom aan

nemen het advis

van den vice

den Heere Gouverneur Generaal overgegeeven

Equipagie meesten

C: S:

zo weegens het Genoteerde by missive der

Edele Hoog Achtb: Heeren 17=en de dato

29:' maart deeses Iaars, aangaande door„

saak dat by ontlossing van het retour

1

schip

315