closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Schip De Batavier een paatij Coffij boonen

in ’t groote ruijm bedurven sijn bevonden

als ten opsigte van de te dier occasie door

haar Edele Hoog Achtb: gegeevene ordres

omtrend d’ onderlagien en verdere bela„

„ding der Retoure scheepen; zais verstaan

alvorens daar over te delibereeren dier„

weegens meede inteneemen het adviesen d'

Tentimenten van den vele Equipagemees„

„ter Jan Ackerveld en verdere alhier

aanweesende Zecofficieren, zo capitains

capitain Lieutenants als schippere en wel

voornamentlijk van de geene, welke op de

te vertrekkene staande Retour scheepen be„

scheijden zijn, en oversulx alle deselve ti„

gelasten hunne geedagten rijpelijk te laten

gaan, en ten spaedigsten van berigt te

dienen, op wat wijse d: ordres van haar Edele

Haag Achtbare het beste zullen kunnen

ter executie geliegt, ofte aan der selver

intentie voldaan werden, en ten dien

Eynde Extract uijt voormelde patriase

brief aan hen laten ter handstellen.

Door curatoren van d’academie de ma„

Elrijs de destang

227

en Cadets

op reek tebelasen, rie, bij een ingedient Extract uijt harl

met het gene bij de

boeken van d'acada

mis de bet staan Resolutien van den 18:' der verweekene

maand, vertoond zijnde dat, niet alleen

Vier