closeTerug naar inventaris

Transcriptie

305

deesen aangaand uitdruckelijk mentie te„

„maken ten Einde de kopers daar van

niet onkundig blijven, en dus in ’t vervolg

geen ignarantie meer pretendeeren ofte

andere exeptien moveeren kunnen, na dien

de noodsakelijkheid daar van invoegen

voormeld, omtrend het onderhoud van

de thol brug over d’ angiols vaart en den

weg van daar naar Pandjong priocq op

nieuwg gebleeken is.

Na resumtie is verstaan te approbeeren een chem prgject ne

der geschenk voor

bouton„

project weder geschenk aan den sulthan van

boeton bedragende ƒ181: 1:— ofte 37:1:— meer

als ’t ontfangene present=

een een briefje aan

laastelijk geleesen zijnde een briefje aan

den zulthan van

dat rijk g’approbeert

gem: zijn Hoogheid door den Heer raad

Extra ordinair De Nijs als beschrijver van

celebes ingesteld, zo is verstaan het selve

goed tekeuren

Batavia Jn't Casteel Dato voors: /:was getekent/

I: Mossel, I: v: S: van Gollenesse, I: M:

Cluijsenaar,

I: V: der Waeijen,

P: A: v: der Parra,

P: v: den velde

JA. Deuijs, H van basel,

en L„a Saillefert Secretaris

Dingsdag

333