closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag Den 12:' xber A:o 173

Nademiddag Exraordinaire ver

„gadering, absent den Heer Ra„

oadinair ovan Broijel, door

indispitie

bevordering van de

Een het versoek van den cadet de mar„

Cadet de marine

verschuur tot Lieu„

„ne Jacob verschuur, volgens opgave den

„tenant Titulair

staak drie Jarenas Lientenente ter Zee gedie

en den audirdom van twee en Twintig Jaren

beruikt hebbende, is verstaan den selven te be„

„vorderen tot Lieutenant titulair, met de

gage van ƒ 32 termaand onder Een nieuw

verband van den Jaren, heden, ingaande alsd

volgens overgelegde attestatie van den co„

pitain ter Lee Brahee, met wien onlangs

een reise naar Cormandel gedaan heeft, vol„

komen in staat is de Comp: in die qualiteit te

dienen

en van den Jongelikn

Insgelijks is verstaan de Iongeling Willem

van sargen tot schipe„

„timmerman

Van Saagen van bergen opzaom, volgens

zijn versoek, in den dienst van de Comp: aan„

teneemen voor scheeps timmerman met 24

ges gage ter maand, voor drie Iaren, also

zig Eenigen tijd in den scheepsbouw gedeffen,

en zonnen zigt daar in redelijke progressen

gemaakt heeft

aan bagoes maelia

emoluste toegelagte Aan den volgens Resol: van den 3:' 8ber

Pass„o