closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag Den 12:' xber A„o 175

Nademddag Extraordinaire ve

„gadering, absent den Heer Ra

ordinair ovan Broijel, door

indispitie

bevordering van de

Een het versoek van den cadet de mar„

Cadet de marine

„ne Jacob verschuur, volgens opgave den

verschuur tot Lieu

„tenant Titulair

staak drie Jarenas Lieutenant ter zee gedie

en den auderdom van twee en Twintig Jare

bereikt hebbende, is verstaan den selven te be

„vorderen tot Lieutenant titulair, met de

gage van ƒ 32 termaand onder Ede niieuw

verband van den Jaren, heden ingaande als

volgens overgeleegde attestatie van den c

pitain ter Zee Brahee, met wien onlangs

een reise naar Cormandel gedaan heeft, vol„

komen in staat is de Comp: in die qualiteit te

dienen

en van den Jondeliug

Insgelijks is verstaan de Iongeling Willem

van sargen tot schipe„

„timmerman

Van Sorgen van bergen opzaam, volgens

zijn versoek, in den dienst van de Comp: aan

teneemen voor scheeps timmerman met ƒ24

ges gage ter maand, voor drie Iaren, also

zig Eenigen tijd in den scheepsbouw gedeffend,

en zonnen zegt daar in redelijke progressen

gemaakt heeft

aan bagoes moelia

remoluten toegelagde Aan den volgens Resol van den 37 8ber

Pass„o