close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0348

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nadere repartite Im steede van de gisteren g’arresteerde repar„

der inkomsten van

de pagt van de „titie der inkomsten van de pagt der waij„

waijangs, tusschen

scheepenen ’t semurrangs of Chineese Canneel Spellin, in drie

„rium d’academie

en ’t Chineese hospit:l

gelijke deelen, namentlijk aan scheepenen

H

deeser stede tot de gewaere stads on„

„gelden, het Semmmarium Rheologilum en

D'academie De marme, tot Snpport van

de Lasten dier fondatien ieder Een derde

gedeelte is op de propositie van de Heere

Gouverneur Generaal, goedgevonden en verstaan

aan ieder derselve maar Een quaart van

dien, en het Resteerende vierde gedeel„

te het Chineese hospitaal toetluggen

also het zeer oneigen zoude wesen dats dit

Godhuijs daar in ’t Geheel niet quaam te

participeeren

de van cheribonchi

Ox de propositie van den Heere Gouver„

gesette posten te

laten intrecken

neur Generaal is verstaan den Cheribonsen

Resident Iuggersen te gelasten, om d’inge„

volge het g’ordonneerde by missive van den

12:' 7ber: Iongstl:, blikens zijne advisen

van den 27:' daar aan, geposteerd kougen

op Tjollang Callo en Eeders inde Cheribonde

Preangerlande, en by Daijloer in het Land

van Banjoemae, om den Rebelsie

Tappa en zijnen aan hang ingevalle van Javrs

noord oostCust nade Salcatrase bovenlanden

mogt