closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zog

magte willen Retourueeren, de passagie

te betwisten, als thans aldaar net meer

nodig schijnende maar naeer Cheribon te laten

opkomen

40'000 Rd„s derwaarts

Ox den Eisch van Contanten voor dat

senden.

comptoir, bezijden het schryvens van

den Resident van den 18:' der voorl:

maand ontfangen, is verstaan met het

schip Orinestijn derwaarts te zenden

veertig Duijsent Rijko daalders

Oak is verstaan tweee door den Heere

een goude en een silver

kom van Cheribon in

il

Gouverneur Generaal in geschenk ontfangen

geschenk ontfangen

telaten taxeeren.

kommen van den Cheribonsen Panem,

bahan, waar van de Eene van gouden

d’andere van Silver, te laten wegen en

taxeeren, ten Einde aan zijn Edelheids

Hofmeester, ten gebruijke in het Generaale en houden tot ge„

6

„bruijk net genoemde

Gouvernement, bij de Receptie van inland goudvernement:

„sche vorsten en Groten, te werden afgegeeven,

By Een ingedient berigt van Exprs„ de wan mocha t„

rug aangebragte

„se gecommitteerdens, Di ter ordre van den ongewiede Lywaasten

naar nederland t

„senden nevens 124.

Heer Directeur Generaal, gevisiteert he

packen gerrasuijt

den Jndischen voor„

„ken de stoffen en Lijwaten Iongst, als in raad.

Rooha en Iedda ongeweld, met het schip

Barenrijk van daar terug gebragt, ter

ontwaring

337